Lisa e Dino

2020/09/05 - Muggia (TS)

Photo: Luca Savino